Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 1 kwietnia 2023 r.

Projekty Unijne

Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko

10.08.2018
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli

05.04.2017
Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli
Cele projektu: Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego aglomeracji Laszki, poprzez rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchli, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów.
Planowane efekty: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 9,92 km
Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków 1 szt
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 4 000 RLM
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 000 RLM
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 2 000 RLM
Wartość projektu: 10 326 575,97 PLN
Wkład Funduszy UE: 7 136 251,67

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki

02.12.2016
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki
Cele projektu: Poprawa standardu energetycznego budynków objętych planowaną inwestycją, stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach, obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Planowane efekty: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 802,91 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1 942,95 GJ/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 652,83 kWh/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.8,63 MWht/rok
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 1 335 213,09 tony ekw. CO2
Wartość projektu: 2.574.874,19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.741.333,24 PLN
« | 1 | 2 | »
Przejdź do góry strony