Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 31 stycznia 2023 r.

Ogłoszenia, komunikaty

Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych

W nawiązaniu do pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr O.III.5113-2/09 z dnia 12-01-2009 informujemy o nowych zasadach unieważniania dowodów osobistych.

Zgodnie z treścią art. 40 posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  • zmiany danych zamieszczonych na dowodzie, przykładowo: miejsce zameldowania, nazwiska po zawarciu małżeństwa, powrót do nazwiska poprzedniego po uprawomocnieniu orzeczenia sądu, itp.
  • uszkodzenia lub innej zaistniałej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby
  • upływu terminu ważności

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania: decyzji administracyjnej, prawomocnego orzeczenia sądu, aktu małżeństwa, lub innego dokumentu stwierdzającego zmianę danych.

Osoba, która nie wystąpi o wymianę dowodu osobistego wskutek zmiany danych lub upływu terminu ważności musi liczyć się z konsekwencjami w postaci automatycznego unieważnienia dowodu osobistego z urzędu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności zmiany danych.

Przejdź do góry strony