Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 3 czerwca 2023 r.

Ogłoszenia, komunikaty

Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych

W nawiązaniu do pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr O.III.5113-2/09 z dnia 12-01-2009 informujemy o nowych zasadach unieważniania dowodów osobistych.

Zgodnie z treścią art. 40 posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  • zmiany danych zamieszczonych na dowodzie, przykładowo: miejsce zameldowania, nazwiska po zawarciu małżeństwa, powrót do nazwiska poprzedniego po uprawomocnieniu orzeczenia sądu, itp.
  • uszkodzenia lub innej zaistniałej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby
  • upływu terminu ważności

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania: decyzji administracyjnej, prawomocnego orzeczenia sądu, aktu małżeństwa, lub innego dokumentu stwierdzającego zmianę danych.

Osoba, która nie wystąpi o wymianę dowodu osobistego wskutek zmiany danych lub upływu terminu ważności musi liczyć się z konsekwencjami w postaci automatycznego unieważnienia dowodu osobistego z urzędu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności zmiany danych.

Przejdź do góry strony