Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Gmina Onuškis

W dniu 9 lutego 2005r. w Jarosławiu zawarta została umowa o współpracy pomiędzy LITEWSKĄ GMINĄ ONUŠKIS I GMINĄ LASZKI. Umowę parafował Juozas Okunewiczius -Starosta gm. ONUŠKIS i Adam Grenda - Wójt gm. Laszki.

Współpracą objęte zostały następujące dziedziny:

  • Wymiana informacji o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych oraz uczestnictwo na zasadach partnerskich, w programach Unii Europejskiej.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania nowych technologii w sferze ochrony środowiska, wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ściekami, odpadami i ich utylizacją.
  • Wymia informacji w zakresie polityki oświatowej, nawiązywanie oraz koordynowanie kontaktów bezpośrednich między placówkami oświatowymi, młodzieżą szkolną oraz pedagogami obu gmin.
  • Wzajemna promocja na rzecz zainteresowania się poznaniem kultury, historii i tradycji obu narodów.
  • Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej na terenie obu gmin.

Porozumienie o współpracy dwustronnej pomiędzy gminami Laszki i Onuškis

Przejdź do góry strony