Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Sołectwo Szkło

W celu zacieśnienia stosunków dobrosąsiedzkich między mieszkańcami Gminy Laszki a Sołectwem Szkło, Wojt Gminy Laszki - Adam Grenda i Przewodniczący Sołectwa Szkło Igor Szawało podpisali w dniu 3 grudnia 1999 r.w Jaworowie(Ukraina) - DEKLARACJĘ WSPÓŁPRACY.

Deklaracja podpisana została na mocy decyzji forum polsko - ukraińskiego w kwestii samorządów przy udziale Prezydentów Polski i Ukrainy i podpisanego 24 czerwca w Kielcach Porozumnienia o Współpracy regionalnej pomiędzy Powiatem Jaroslawskim a Rejonem Jaworowskim.

Strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań celem wytworzenia atmosfery sprzyjającej rozwojowi przyjaznych stosunków między mieszkańcami, przedsiębiorstwami w szczególności w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, oświaty, turystyki i sportu.

W wyniku podjetej w grudniu 1999 r. współpracy, podpisana została w dniu 6 listopada 2004r. DEKLARACJA PARTNERSKA celem organizacji w ramach programu PHARE 2003 BRIEF punktów obsługi ruchu turystycznego na trasach ścieżek rowerowych wyznaczonych przez Euroregion "Karpaty".

Deklaracja współpracy

Deklaracja partnerska

Przejdź do góry strony