Menu WCAG
A
A
A
A

Rada Gminy

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący
 2. Wiceprzewodniczący
 3. Komisja rewizyjna
 4. Komisje stałe i doraźne

Skład Rady Gminy Laszki

 • Bawoł Marek - Przewodniczący Rady Gminy Laszki
 • Broda Mirosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Laszki
 • Kuta Bogusław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Laszki
 • Bałtowski Robert
 • Domszy Michał
 • Gajos Edward
 • Grenda Krzysztof
 • Hirny Krzysztof
 • Kałek Krzysztof
 • Kania Jacek
 • Król Józef
 • Miszczyszyn Irena
 • Nazar Mirosław
 • Pyrcz Halina
 • Romanko Eugeniusz