Menu WCAG
A
A
A
A

Rada Gminy

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący
 2. Wiceprzewodniczący
 3. Komisja rewizyjna
 4. Komisje stałe i doraźne

Skład Rady Gminy Laszki

 • Bawoł Marek - Przewodniczący Rady Gminy Laszki
 • Broda Mirosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Laszki
 • Kuta Bogusław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Laszki
 • Bałtowski Robert
 • Czernysz Dorota
 • Fedurko Piotr
 • Grenda Krzysztof
 • Kaławaj Rafał
 • Kałek Krzysztof
 • Kielar Damian
 • Kowal Artur
 • Makarski Paweł
 • Nazar Mirosław
 • Paszula Wiesław
 • Porada Stanisław