Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 27 października 2020 r.

Struktura urzędu

Zdjęcie
 1. WÓJT
 2. ZASTĘPCA WÓJTA
 3. SEKRETARZ GMINY
 4. REFERAT FINANSÓW
  1. Dział księgowości
   1. Skarbnik Gminy - Główny księgowy budżetu - Kierownik referatu
   2. zastępca skarbnika gminy prowadzący sprawy z zakresu księgowości budżetu gminy (wydatków)
   3. stanowisko księgowości budżetu gminy (dochodów) i inwestycji
   4. stanowisko kasjera
   5. stanowisko – pomoc administracyjna
  2. Dział podatków i opłat lokalnych
   1. stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych - osoby fizyczne
   2. stanowisko księgowości podatków i opłat lokalnych - osoby fizyczne
   3. stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych - osoby prawne
 5. REFERAT ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
  1. Sekretarz Gminy
  2. stanowisko ds. obsługi sekretariatu, spraw kancelaryjno – technicznych i administracyjno – gospodarczych
  3. stanowisko ds. obsługi organizacyjno - biurowej organów gminy, obsługi poligraficznej i archiwistyki
  4. stanowisko ds. informatyki oraz spraw płacowych
 6. REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI TERENAMI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY
  1. Kierownik referatu, prowadzący jednocześnie sprawy zamówień publicznych, utrzymania dróg gminnych oraz prawa przewozowego a także gospodarki wodnej,
  2. stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalowej (lokale użytkowe) oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
  3. stanowisko ds. gospodarki komunalnej, lokalowej (lokale mieszkalne) i ochrony przeciwpożarowej,
  4. stanowisko ds. utrzymania czystości w gminie i opłaty śmieciowej – obejmujące wykonywanie zadań związanych z naliczeniem opłaty, prowadzeniem księgowości należności oraz ich windykacji a także sprawy socjalno – bytowe oraz BHP pracowników,
  5. stanowisko ds. planowania i realizacji inwestycji, remontów kapitalnych oraz pozyskiwania środków pomocowych,
  6. stanowisko ds. współpracy regionalnej, promocji gminy, pozyskiwania środków pomocowych oraz prawa energetycznego i funduszu sołeckiego,
  7. stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych
 7. URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW OBYWEATELSKICH I SPOŁECZNYCH
  1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika referatu i prowadzący sprawy:
   • z zakresu rejestracji stanu cywilnego
   • akta stanu cywilnego i archiwum USC
   • spraw wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
   • spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług
   • zadania związane z Gminnym Programem RPA i RPN
  2. stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  3. stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, kultury, sportu i kultury fizycznej oraz problematyki społecznej
 8. Sprawy kierowane do Kancelarii Radcy Prawnego
Przejdź do góry strony