Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy

Wójt jest organem wykonawczym gminy, wybieranym w wyborach samorządowych. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa: przygotowanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
(Dz. U. z 2002 Poz. 142. Nr. 1591 z póz. zmian.)
Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz

Tel: (0-16) 628-50-46 wew. 112
E-mail: wojt.laszki@laszki.eu

Przejdź do góry strony