Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Środa, 15 lipca 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach

P. O. Kierownik:
Iwona Bawoł
Główny Księgowy:
Joanna Dziadowicz

Pomoc Społeczna:

Starszy pracownik socjalny:
Zofia Stupak
Starszy pracownik socjalny:
Elżbieta Piechota
Opiekunka domowa:
Maria Bawoł
Kontakt:
37-543 Laszki 36
tel.(16) 628 50 24
tel.(16) 628 50 46 w. 101

Świadczenia rodzinne:

Starszy inspektor:
Anna Kokocka-Kuta
Podinspektor:
Anna Pacura
Pomoc administracyjna:
Dorota Rebuś
Kontakt:
37-543 Laszki 36
tel.(16) 628 50 46 w. 103

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrebnioną jednostką organizacyjną Gminy Laszki, realizujacą zadania w zakresie pomocy społecznej i swiadczeń rodzinnych.

Cele działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach:

  1. realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
  2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
  3. zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Przejdź do góry strony