Menu WCAG
A
A
A
A

Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Laszki

15/07/2024

Wójt Gminy Laszki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Laszki.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Rodzaje przedsięwzięć, na które może być udzielone dofinansowanie:

 1. podstawowe polegające na likwidacji wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  1. podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku,
  2. montażu kondensacyjnego kotła gazowego,
  3. montażu ogrzewania elektrycznego,
  4. montaż pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
  5. montaż kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
  6. montaż kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie
 2. dodatkowe polegające na:
brak

Ogłoszenie: zamknięcie mostu w ciągu drogi gminnej Laszki - Charytany

15/07/2024

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Laszki informuje, że w związku z remontem od dnia 15.07.2024 r. (poniedziałek)  nastąpi zamknięcie mostu na rzece Szkło w miejscowości Laszki  w ciągu drogi gminnej Laszki - Charytany .

Prosimy o zachowanie ostrożności. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz

Plakat: Płatności dla małych gospodarstw

ARiMR: Nabór wniosków w ramach Płatności dla małych gospodarstw

14/07/2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości składania wniosków przez rolników o ryczałtową „Płatność dla małych gospodarstw”.

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2024 r.

Dopłaty dotyczą gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekraczać 5 ha.

NFOŚiGW WFOŚiGW

Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej pod nazwą Jestem Eko

10/07/2024

Zadanie pod nazwą Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej „Jestem Eko” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł.”

 

WYDARZENIE EKOLOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH SFINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW

Nazwa zadania „Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej pod nazwą „Jestem Eko”
Umowa Dotacji Nr 7882/2024/EE/R/DDE zawarta 17 maja 2024 r.
Dotowany:
Gmina Laszki
37-543 Laszki 36
NIP 792-20-31-521
Regon 650900460

W dniach 17-21 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Laszkach odbyło się wydarzenie ekologiczne pod nazwą „Jestem Eko”. Było to częścią działań realizowanych w ramach Funduszu Ekologii, mających na celu edukację ekologiczną uczniów oraz promocję działań proekologicznych.
Koszt przedsięwzięcia 8 000,00 zł w całości sfinansowany z funduszy NFOŚiGW.

Baner: Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dotycząca odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych

25/06/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety informacyjnej dla mieszkańców, dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych.

Rozpowszechnienie ankiety oraz analiza jej wyników pozwolą na przygotowanie odpowiednich treści informacyjnych i edukacyjnych, dedykowanych mieszkańcom naszego regionu. Chcemy lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania związane z odnawialnymi źródłami energii, aby móc skutecznie wspierać i promować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego w naszej gminie.

Plakat: Premia dla młodych rolników

ARiMR: Nabór wniosków w ramach "Premii dla młodego rolnika"

25/06/2024

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie "Premii dla młodych rolników". Wsparcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wysokość premii w ramach tego programu wynosi 200 000 zł.

Nabór wniosków trwał będzie do 16 sierpnia 2024 r.

Szczegóły znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

brak

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023

14/06/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, o rozpoczęciu kolejnej edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- Podprogram 2023.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  FEPŻ wynosi 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej tj. :

 • 2 056,40 zł na osobę samotnie gospodarującą,
 • 1 590,00 zł na jedną osobę w rodzinie.
brak

Zaproszenie na webinar: Zainwestuj w OZE! Przewodnik po dofinansowaniach dla Przedsiębiorców

13/06/2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie
naszej gminy na bezpłatny webinar pt. "Zainwestuj w OZE! Przewodnik po
dofinansowaniach dla Przedsiębiorców", który odbędzie się 26 czerwca 2024
roku o godzinie 14.00.
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez poniższy
link:
https://doekogroup.clickmeeting.com/przewodnik-po-dofinansowaniach-dla-przedsiebiorcow/register

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków

08/04/2024

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje o obowiązku złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków

brak

Dotacja na budowę i rozbudowę kanalizacji w Wysocku i Laszkach

03/04/2024

Gmina Laszki otrzymała dotację ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wartość dofinansowania wynosi 8 159 836 zł i zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Wysocku, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Laszkach oraz montaż instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w Laszkach. Całkowita wartość projektu wynosi 10 778 592,15 zł.

Po zakończeniu realizacji tego zadania Gmina Laszki zostanie skanalizowana niemal w całości (98%).

Podpisanie umowy o realizację projektu RaP STEAM

27/03/2024

W dniu 21 marca 2024 r. w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w obecności Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pani Anny Huk oraz Pani Dyrektor PZPW Krystyny Wróblewskiej Wójt Gminy Laszki Stanisław Gonciarz podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, w tym z Gminy Laszki, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Projekt RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego ma na celu wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu nauczania w klasach 4 -8, przygotowując uczniów do wyzwań XXI wieku. Poprzez naukę programowania i budowania robotów, dzieci rozwijają umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz współpracy zespołowej, które są niezbędne w dzisiejszym świecie.

Odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców województwa

22/03/2024

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wręczyła odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe zasłużonym mieszkańcom regionu.

Nadane postanowieniem Prezydenta RP Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymały osoby, które wyróżniły się zasługami w działalności na rzecz: społeczności lokalnej, zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, ale też działalnością społeczną i charytatywną oraz wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Uroczystość była również okazją do wręczenia Medalu „Opiekun miejsc pamięci narodowej” i Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Wśród odznaczonych byli pracownicy Urzędu Gminy Laszki: Elżbieta Buras-Bawor, Irena Knap, Krystyna Kobyłko, Elżbieta Kuta, Anna Pacion, Lucyna Pazyniak, Stanisław Gonciarz, Janusz Kozioł.

Wojewoda Teresa Kubas-Hul skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania dla szerokiej działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę.

Okolicznościowa gazetka szkolna wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Laszkach

Michał Zieliński w Laszkach

20/03/2024

Michał Zieliński, jarosławianin, żołnierz, poeta, kompozytor, pedagog, znany jako autor powstałej w 1933 r. piosenki "Serce w plecaku", przed wojną swojej aktywności kulturalnej nie prowadził wyłącznie w ramach służby wojskowej i na terenie Jarosławia. W latach 20. dwudziestego wieku w Laszkach szkolił instrumentalistów włościańskiej orkiestry dętej, przygotowywał przedstawienia teatru amatorskiego. Fakt ten odnotowany został w książce "Serce w plecaku", wydanej w 1978 w Warszawie (wyd. MON).

Niejako w stulecie pobytu Zielińskiego w Laszkach przypomnieli o tym mieszkańcy. 16 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury liczne grono uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego pod kierunkiem nauczycieli przedstawiło program słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Zielińskiego.

Plakat: Pomoc finansowa dla producentów rolnych

ARiMR: Pomoc finansowadla producentów rolnych

06/03/2024

Biuro Powiatowe w Jarosławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o pomocy finansowej dla producentów rolnych, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2023 roku.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać między 29 lutego 2024 r. a 15 marca 2024 r. osobiście lub przez osobę upoważnioną w placówce ARiMR, drogą listową, przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

brak

Zwrot podatku akcyzowego

01/02/2024

Wójt Gminy Laszki informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
brak

Dodatek osłonowy 2024

29/01/2024

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Kompostownik

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

22/12/2023

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Laszki w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest konieczne dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty - dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Przyczyni się to do utrzymania jak najniższych cen za odbiór odpadów komunalnych.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi

Podkarpacki Program Odnowy Wsi w Tuchli

01/12/2023

W sołectwie Tuchla po raz drugi już był realizowany Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Mieszkańcy Tuchli we współpracy z Radą Sołecką i Sołtysem tej miejscowości, opracowali Sołecką Strategię Rozwoju wsi Tuchla na lata 2021-2025. Rada Gminy Laszki podjęła stosowne uchwały o przyjęciu Strategii dla wsi Tuchla oraz o przystąpieniu do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W 2023 r. zostały zrealizowane prace obejmujące opracowanie projektu technicznego, a nastepnie budowę przyłącza oraz słupów oświetlenia boiska sportowego. W pracach uczestniczyli również mieszkańcy sołectwa oraz Partnerzy z LKS Korona Tuchla.

Sadzimy rośliny miododajne!

22/11/2023

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Plakat Moto Mikołaje Dzieciom

V Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom

17/11/2023

To już trzeci raz kiedy, Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom będą przygotowywać prezenty dla najsmutniejszych dzieci naszej gminy, ale też wszystkich innych gmin powiatu jarosławskiego oraz małych pacjentów szpitali w Jarosławiu i Przeworsku.

W tym roku motocykliści grupy Mototrasa Jarosława i Okolice wraz z Przyjaciółmi, będą chcieli obdarować uśmiechem ponad 200 maluchów.
Przez poprzednie cztery edycje, udało się im dotrzeć do ponad 700 dzieci.

Zapraszamy do wsparcia akcji w sklepach, szkołach na terenie całego powiatu, gdzie prowadzone są zbiórki słodyczy, zabawek ,art. papierniczych oraz na zbiórce https://pomoc.pl/moto-mikolaje

brak

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

07/11/2023

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Tablica informacyjna - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie

25/10/2023

Realizując zapis § 3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 7815/2023/OZ/R/DA zawartej w dniu 26.07.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Laszki na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, informuje się, iż przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laszki”.

Zgodnie z rozliczeniem zawartej umowy kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW – 46.095,92 zł,
WFOŚIGW w Rzeszowie – 6.146,12 zł

Niniejsza „Informacja” zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Laszki www.laszki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP Wysocko

13/10/2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysocku dzięki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotacji na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wysocko celem zwiększenia potencjału technicznego” zgodnie z umową 7665/2023/UR/R/DR z dnia 01.08.2023 r. zakupiła następujący sprzęt:

Ubrania koszarowe 3 częściowe – 13 kpl.
Kombinezon na szerszenie + worek + rękawice - 2kpl.
Drabina przenośna z met. lekkiego 1xA, 2xB – 1 kpl.
Siodełko wężowe 52/75mm (MS) – 2 szt.
Mostek przejazdowy gumowy 2x75 – 2 szt.
Latarka szperacz Falcon Eye 360lm – 2 szt.

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP Wietlin

13/10/2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Wietlinie dzięki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotacji na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wietlin celem zwiększenia potencjału technicznego” zgodnie z umową 7665/2023/UR/R/DR z dnia 01.08.2023 r. zakupiła następujący sprzęt:

Motopompa pływająca NIAGARA 2 - 1szt.
Radiotelefon DP 4600e – 2 szt.

Informacja na temat składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

09/08/2023

Wójt Gminy Laszki informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
Więcej informacji oraz wnioski znajdują się w dziale Edukacja / Wnioski do pobrania

Kolejne miejscowości zostaną podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej

31/07/2023

W Gminie Laszki zakończył się kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej. W ramach zrealizowanego właśnie etapu zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Miękiszu Nowym. Mieszkańcy są obecnie przyłączani do sieci, której długość wynosi ponad 24 km. Koszt budowy kanalizacji przekroczył 6 mln zł, i był współfinansowany ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 3,3 mln zł.
Już niedługo kolejne miejscowości zostaną wyposażone w sieć kanalizacyjną.

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

25/07/2023

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

21/07/2023

Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu, w terminie wskazanym w zał. Nr 2 do umowy (pkt.4).

Oświadczenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki, listownie na adres Urząd Gminy Laszki,

Zmiana numeru konta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach

12/07/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach informuje o zmianie numeru konta bankowego.
Nowy numer konta bankowego: 56 9113 1043 2006 6004 8943 0002

Ważna informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

12/07/2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Laszki. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Laszki o wypełnienie druku zgłoszenia

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki

11/07/2023

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki - stan na 30.06.2023 r.

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 160 szt.
- liczba zawartych umów – 128 szt.;
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone) - 52 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 064 956,73 PLN
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane) - 92 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 749 827,82 PLN.

brak

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus

30/06/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, iż rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

brak

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

15/06/2023

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.
Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,
2) osiągnęła wiek:
a) w przypadku kobiet – 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.