Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 8 czerwca 2023 r.

Wydarzenia

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych.
Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet lub ankieterowi statystycznemu (telefonicznie lub osobiście).

Plakat - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych
Plakat - Przedsiębiorcze Pogranicze - dotacje dla firm z pogranicza

Sieć Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w ramach akcji „Przedsiębiorcze Pogranicze – dotacje dla firm z pogranicza”.

Celem spotkania pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi aktualnego naboru w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie wysyłane jest na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji uprasza się o kontakt z organizatorem.

LGD Z tradycją w nowoczesność - Ankieta w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze LSR oraz karta pomysłu – fiszka projektowa

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zachęca do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

LGD "Z Tradycją w Nowoczesność" chce stworzyć taką Lokalną Strategię Rozwoju, która w optymalny sposób będzie zgodna z założeniami i odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

ARiMR - Zaproszenie na szkolenie z aplikacji IRZplus
Szanowni Rolnicy,
Jarosławskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza posiadaczy zwierząt na szkolenie z aplikacji IRZplus, które odbędzie się w dniu 14.04.2023r (piątek) o godz. 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
LGD Z tradycją w nowoczesność - Twój głos jest ważny,  zgłoś swój pomysł!

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konkursem na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do opracowania tego dokumentu.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się lokalnej społeczności oraz przekazywania uwag i  inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Osoby/podmioty, które chcą zgłosić pomysły i opinie mogą kontaktować się z biurem Lokalnej Grupy Działania za pośrednictwem poczty mailowej: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, telefonicznie - pod numerem: 16 621 90 65, osobiście w godzinach pracy biura lub z koordynatorem gminnym.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale świadczy bezpłatne usługi związane z wypełnianiem wniosków obszarowych.
Rolników chętnych do skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosków zapraszamy do Powaitowego Zespolu Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu, ul. Dąbrowskiego 18 lub do budynku Urzędu Gminy w Laszkach (koło poczty) w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 8:00 do 15:00.
Kontakt do doradcy 723-977-332.

Plakat - Wypełnianie wniosków obszarowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+626 - 22+889" od dnia 15.03.2023 r. zostanie zamknięta droga powiatowa Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy na odcinku Wysocko - Łazy.
Objazd zostanie wyznaczony przez miejscowość Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. wypełniając obowiązek wynikający z § 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) informuje o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w stosunku do podmiotów objętych gminnym systemem odbioru odpadów.
Termin rozpoczęcia - od marca 2023 r.

Kontrole będą przeprowadzać oddelegowani pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta w Makowisku oraz ekipa odbierająca w danym dniu odpady, losowo bez uprzedniego powiadomienia właściciela/zarządcy. Sprawdzana będzie zawartość worków/pojemników przeznaczonych na surowce wtórne oraz pojemniki na odpady zmieszane.

Plakat - Dofinansowano ze środków budżetu państwa Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony