Menu WCAG
A
A
A
A

Edukacja

brak

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Laszkach

20/07/2024
Dyrektor:
Małgorzata Solilak
Główny księgowy:
Edyta Barnaś
Starszy specjalista ds. płac:
Maria Król
Starszy specjalista ds. księgowości:
Agata Ortyl
Kontakt:
37-543 Laszki 36
tel.(16) 628 53 23
tel.(16) 628 53 02
brak

Jednostki oświatowe

20/07/2024

Szkoła Podstawowa w Laszkach

Szkoła Podstawowa w Korzenicy

Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym

Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym

Szkoła Podstawowa w Wietlinie

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Laszki

brak
brak

Szkoła+

20/07/2024

O projekcie

Gmina Laszki realizuje projekt o numerze RPPK.09.02.00-18-0006/17-00 pod tytułem "Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

brak

Utworzenie nowych miejsc w punkcie przedszkolnym w Korzenicy

20/07/2024

O projekcie

Gmina Laszki realizuje projekt o numerze RPPK.09.01.00-18-0010/18 pod tytułem "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.