Menu WCAG
A
A
A
A

O Gminie

Informacje ogólne

12/06/2024

Gmina Laszki położona jest w południowo - wschodniej części Polski, administracyjnie w województwie podkarpackim, we wschodniej części powiatu jarosławskiego. W skład gminy wchodzą sołectwa: Bobrówka, Bukowina, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci, Wietlin Wieś oraz Wysocko.

Herb i Flaga Gminy

12/06/2024

Przez długie lata prawo do herbu miały tylko miasta i województwa. Sprawy te regulowała ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. "O odznakach i mundurach". Zgodnie z nią herbem może być znak nawiązujący do historii bądź tradycji albo do współczesnych zdarzeń i osiągnięć charakterystycznych dla danego miasta lub województwa. Kolejna ustawa "O samorządzie terytorialnym" z 8 marca 1990 r. pozwoliła także gminom na ustanawianie herbów. Była ona dużym zaskoczeniem, ponieważ w Polsce nie mieliśmy tradycji tego typu znaków.

brak

Strategia rozwoju gminy

12/06/2024

Strategia Rozwoju Gminy Laszki: Pobierz [8,35MB]

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Laszki na lata 2015-2020: Pobierz [1,59MB]

brak

Zagospodarowanie przestrzenne

12/06/2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowania: Pobierz [22,00MB]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kierunki zagospodarowania przestrzennego Pobierz [22,9MB]

brak

Statystyka

12/06/2024

Powierzchnia gminy
    Ogółem - 137,85 km2
    Bobrówka - 6,94 km2
    Bukowina - 2,12 km2
    Charytany - 8,53 km2
    Czerniawka - 6,69 km2
    Korzenica - 18,10 km2

Mapa gminy

12/06/2024

Gospodarka

12/06/2024

Gmina Laszki należy do gmin o charakterze wybitnie rolniczym - 72% jej powierzchni zajmują użytki rolne, a osób utrzymujących się z rolnictwa jest w gminie ponad 1700. Jest to ewenement nawet na tle rolniczego powiatu jaroslawskiego - w zasadzie co trzeci rolnik w powiecie mieszka w gminie Laszki! Warto zdecydowanie podkreślić, ze gmina wyróżnia się nadto dużą samodzielnością gospodarstw - przeciętna wielkość gospodarstwa przekracza bowiem 5 ha.

Historia

12/06/2024

Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie dzisiejszej gminy Laszki pochodzą ze starszej epoki kamiennej paleolitu, trwającej do schyłku VI tysiąclecia p.n.e. Istnienie osad ludzkich o stałym charakterze możemy stwierdzić w młodszej epoce kamiennej - neolicie, najwięcej śladów ówczesnych mieszkańców pochodzi z położonych najbliżej Sanu Wysocka i przede wszystkim Wietlina.

Turystyka

12/06/2024

Zawieruchy dziejowe, liczne wojny i przemarsze obcych wojsk nie oszczędziły wielu zabytkowych budowli gminy Laszki. Mimo to zachowało się kilka pamiątek przeszłości, wśród których najcenniejszą jest zespół pałacowy w Wysocku, pamiętający jeszcze dziedziców tutejszych dóbr - Sieniawskich, Czartoryskich i Zamoyskich.

Inicjatywy

12/06/2024

Uporządkowanie cmentarza greckokatolickiego w miejscowości Laszki

Rada Sołecka wsi Laszki, Grantobiorca programu „Kultura Bliska” w ramach którego realizowano projekt pn. „Uporządkowanie, zabezpieczenie i upamiętnienie cmentarza przycerkiewnego greckokatolickiego w miejscowości Laszki” składa opis swojej inicjatywy.

brak

Przegląd miejscowości

12/06/2024

Bobrówka

Bukowina

Charytany

Czerniawka

Korzenica

Laszki

Miękisz Nowy

Miękisz Stary

Tuchla

Wietlin

Wietlin Osada

Wietlin Pierwszy

Wietlin Trzeci

Wysocko