Menu WCAG
A
A
A
A

ZWiK

brak

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach

12/06/2024

Celem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach jest realizacja zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludność oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zadania te obejmują w szczególności:

  1. produkcję, uzdatnianie i dystrybucję wody,
  2. odbiór, oczyszczanie i utylizację ścieków,
  3. eksploatację i konserwację urządzeń wodno ś kanalizacyjnych,
  4. oplombowanie i montaż wodomierzy oraz innych urządzeń pomiarowych,
  5. świadczenie usług w zakresie indywidualnego odbioru i unieszkodliwiania odpadów płynnych.
brak

Informacje dla odbiorców

12/06/2024

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Laszki obowiązujące od 01.04.2020 r.