Menu WCAG
A
A
A
A

Aktualności

19/02/2024
Skan komunikatu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Charytany

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 19.02.2024 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych z wodociągu publicznego Charytany zaopatrującego miejscowości: Charytany, Laszki, Miękisz Stary, Wietlin Trzeci zmieniający komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 12.02.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody pobranych z ww. wodociągu wydał w dniu 19.02.2024 r. decyzję administracyjną, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Charytany. Jakość wody przeznaczonej do spożycia w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

01/02/2024
brak

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Laszki informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
29/01/2024
brak

Dodatek osłonowy 2024

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

22/12/2023
Kompostownik

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Laszki w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest konieczne dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty - dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Przyczyni się to do utrzymania jak najniższych cen za odbiór odpadów komunalnych.

01/12/2023
Podkarpacki Program Odnowy Wsi

Podkarpacki Program Odnowy Wsi w Tuchli

W sołectwie Tuchla po raz drugi już był realizowany Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Mieszkańcy Tuchli we współpracy z Radą Sołecką i Sołtysem tej miejscowości, opracowali Sołecką Strategię Rozwoju wsi Tuchla na lata 2021-2025. Rada Gminy Laszki podjęła stosowne uchwały o przyjęciu Strategii dla wsi Tuchla oraz o przystąpieniu do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W 2023 r. zostały zrealizowane prace obejmujące opracowanie projektu technicznego, a nastepnie budowę przyłącza oraz słupów oświetlenia boiska sportowego. W pracach uczestniczyli również mieszkańcy sołectwa oraz Partnerzy z LKS Korona Tuchla.

22/11/2023

Sadzimy rośliny miododajne!

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.