Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje o obowiązku złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków