Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Dotacja na budowę i rozbudowę kanalizacji w Wysocku i Laszkach

Gmina Laszki otrzymała dotację ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wartość dofinansowania wynosi 8 159 836 zł i zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Wysocku, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Laszkach oraz montaż instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w Laszkach. Całkowita wartość projektu wynosi 10 778 592,15 zł.

Po zakończeniu realizacji tego zadania Gmina Laszki zostanie skanalizowana niemal w całości (98%).