Menu WCAG
A
A
A
A

Aktualności

22/11/2023

Sadzimy rośliny miododajne!

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

17/11/2023
Plakat Moto Mikołaje Dzieciom

V Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom

To już trzeci raz kiedy, Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom będą przygotowywać prezenty dla najsmutniejszych dzieci naszej gminy, ale też wszystkich innych gmin powiatu jarosławskiego oraz małych pacjentów szpitali w Jarosławiu i Przeworsku.

W tym roku motocykliści grupy Mototrasa Jarosława i Okolice wraz z Przyjaciółmi, będą chcieli obdarować uśmiechem ponad 200 maluchów.
Przez poprzednie cztery edycje, udało się im dotrzeć do ponad 700 dzieci.

Zapraszamy do wsparcia akcji w sklepach, szkołach na terenie całego powiatu, gdzie prowadzone są zbiórki słodyczy, zabawek ,art. papierniczych oraz na zbiórce https://pomoc.pl/moto-mikolaje

09/11/2023
Baner - Ciepłe Mieszkanie

Program "Ciepłe Mieszkanie" - ankiety

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Gminy Laszki przygotował ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców lokali w budynkach wielorodzinnych w Gminie Laszki. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Laszki.

Ankiety można składać w terminie od 13.11.2023 r. do 24.11.2023 r.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Laszki

Załączniki:

Ankieta Ciepłe Mieszkanie

08/11/2023
Hetman Laszki

Zaproszenie na obchody 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego HETMAN Laszki

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „HETMAN” Laszki serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego „HETMAN" Laszki, które rozpoczną się 25 listopada 2023 r. (sobota) o godz. 15:00 mszą w kościele p.w. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach. Po mszy spotkanie członków klubu w świetlicy wiejskiej w Laszkach.

07/11/2023
brak

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

31/10/2023
Plakat - VI Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy

VI Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, że przystępuje do projektu organizowanego przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu w ramach "VI Kampanii Przeciw Przemocy" która obejmuje dwie kampanie. W tut. Ośrodku będzie mieścił się punkt konsultacyjno-informacyjny prowadzony przez pracowników socjalnych oraz kuratora sądowego w dniach:

Kampania pn. "19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży"
03.11.2023r w godz. 09.00 - 13.00
08.11.2023r w godz. 09.00 - 13.00
15.11.2023r w godz. 09.00 - 13.00

Kampania pn. "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć"
29.11.2023 w godz. 09.00 - 13.00
06.12.2023r w godz. 09.00 – 13.00