Menu WCAG
A
A
A
A

Aktualności

10/06/2024
Baner: Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki

 

ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

 

że w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

06/06/2024

Bezpłatne webinarium: Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Fundusze Europejskie na ekonomię społeczną i edukację w dziedzinie pomocy społecznej”.

Webinarium odbędzie się 10 czerwca 2024 r., od godziny 10:00 do 11:15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

15/04/2024

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Bitwa Regionów"

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informuje o trwającym naborze zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Bitwa Regionów". Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną do 5 maja 2024 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub pod linkiem https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow/.

"Bitwa Regionów" to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.

08/04/2024

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje o obowiązku złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków

08/04/2024

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 18 do 26 kwietnia 2024 r. wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Uodparnianie lisów wolno żyjących prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Wykładana przynęta – wydająca specyficzny zapach – zawiera w środku aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. Szczepienie obejmie w całości teren województwa podkarpackiego.

03/04/2024
brak

Dotacja na budowę i rozbudowę kanalizacji w Wysocku i Laszkach

Gmina Laszki otrzymała dotację ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wartość dofinansowania wynosi 8 159 836 zł i zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Wysocku, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Laszkach oraz montaż instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w Laszkach. Całkowita wartość projektu wynosi 10 778 592,15 zł.

Po zakończeniu realizacji tego zadania Gmina Laszki zostanie skanalizowana niemal w całości (98%).