Menu WCAG
A
A
A
A

Aktualności

15/07/2024
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Laszki

Wójt Gminy Laszki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Laszki.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Rodzaje przedsięwzięć, na które może być udzielone dofinansowanie:

 1. podstawowe polegające na likwidacji wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  1. podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku,
  2. montażu kondensacyjnego kotła gazowego,
  3. montażu ogrzewania elektrycznego,
  4. montaż pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
  5. montaż kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
  6. montaż kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie
 2. dodatkowe polegające na:
15/07/2024
brak

Ogłoszenie: zamknięcie mostu w ciągu drogi gminnej Laszki - Charytany

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Laszki informuje, że w związku z remontem od dnia 15.07.2024 r. (poniedziałek)  nastąpi zamknięcie mostu na rzece Szkło w miejscowości Laszki  w ciągu drogi gminnej Laszki - Charytany .

Prosimy o zachowanie ostrożności. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz

14/07/2024
Plakat: Płatności dla małych gospodarstw

ARiMR: Nabór wniosków w ramach Płatności dla małych gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości składania wniosków przez rolników o ryczałtową „Płatność dla małych gospodarstw”.

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2024 r.

Dopłaty dotyczą gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekraczać 5 ha.

10/07/2024
NFOŚiGW WFOŚiGW

Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej pod nazwą Jestem Eko

Zadanie pod nazwą Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej „Jestem Eko” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł.”

 

WYDARZENIE EKOLOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH SFINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW

Nazwa zadania „Wydarzenie ekologiczne w szkole podstawowej pod nazwą „Jestem Eko”
Umowa Dotacji Nr 7882/2024/EE/R/DDE zawarta 17 maja 2024 r.
Dotowany:
Gmina Laszki
37-543 Laszki 36
NIP 792-20-31-521
Regon 650900460

W dniach 17-21 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Laszkach odbyło się wydarzenie ekologiczne pod nazwą „Jestem Eko”. Było to częścią działań realizowanych w ramach Funduszu Ekologii, mających na celu edukację ekologiczną uczniów oraz promocję działań proekologicznych.
Koszt przedsięwzięcia 8 000,00 zł w całości sfinansowany z funduszy NFOŚiGW.

25/06/2024
Baner: Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dotycząca odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety informacyjnej dla mieszkańców, dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych.

Rozpowszechnienie ankiety oraz analiza jej wyników pozwolą na przygotowanie odpowiednich treści informacyjnych i edukacyjnych, dedykowanych mieszkańcom naszego regionu. Chcemy lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania związane z odnawialnymi źródłami energii, aby móc skutecznie wspierać i promować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego w naszej gminie.

25/06/2024
Plakat: Premia dla młodych rolników

ARiMR: Nabór wniosków w ramach "Premii dla młodego rolnika"

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie "Premii dla młodych rolników". Wsparcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wysokość premii w ramach tego programu wynosi 200 000 zł.

Nabór wniosków trwał będzie do 16 sierpnia 2024 r.

Szczegóły znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.