Menu WCAG
A
A
A
A

Kontakt

Urząd Gminy Laszki
37 -543 Laszki 36
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30
środa od 8:00 do 16:00
Kasa: codziennie od 8:00 do 15:00
tel.(16) 628 50 46
fax (16) 628 50 23
e-mail: gmina@laszki.eu
Nr konta:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Sekretariat
tel.(16) 628 50 46
fax. (16) 628 50 23
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Wójt
tel.(16) 628 50 30
tel. (16) 628 50 46 w. 112
e-mail: wojt.laszki@laszki.eu
Sekretarz
tel.(16) 628 50 27
tel. (16) 628 50 46 w. 107
e-mail: sekretarz@laszki.eu
Skarbnik
tel. (16) 628 50 46 w. 109
e-mail: skarbnik@laszki.eu
Biuro Obsługi Rady Gminy
tel. (16) 628 50 33
tel. (16) 628 50 46 w. 118
e-mail: radagminy@laszki.eu
Referat finansów - dział księgowości
tel. (16) 628 50 46 w. 116
e-mail: ksiegowosc@laszki.eu
Referat finansów - dział podatków i opłat lokalnych
tel.(16) 628 50 28
tel. (16) 628 50 46 w. 111
e-mail: podatki@laszki.eu
Kasa
tel. (16) 628 50 46 w. 110
e-mail: kasa@laszki.eu
Referat administracyjno - gospodarczy
tel. (16) 628 50 46 w. 107
e-mail: sekretarz@laszki.eu
Stanowisko pracy ds. informatyki
tel.(16) 628 50 38
tel.(16) 628 50 46 w. 117
e-mail: informatyk@laszki.eu
Referat rolnictwa i gospodarki terenami
tel. (16) 628 50 46 w. 108
e-mail: rolnictwo@laszki.eu
e-mail: grunty@laszki.eu
Urząd Stanu Cywilnego
tel.(16) 628 50 29
tel. (16) 628 50 46 w. 106
e-mail: usc@laszki.eu
e-mail: firmy@laszki.eu
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
tel. (16) 628 50 46 w. 105
e-mail: ewidencja@laszki.eu
e-mail: dowody@laszki.eu
Stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, kultury, sportu i kultury fizycznej oraz problematyki społecznej
tel. (16) 628 50 46 w. 114
e-mail: oc@laszki.eu
e-mail: kultura@laszki.eu
Referat rozwoju gospodarczego i promocji gminy / Zamówienia publiczne
tel. (16) 628 50 46 w. 121
e-mail: przetargi@laszki.eu
Stanowisko ds. planowania i realizacji inwestycji, remontów kapitalnych, czynów spolecznych oraz rozwoju gospodarczego gminy
tel. (16) 628 50 46 w. 120
e-mail: inwestycje@laszki.eu
Stanowisko ds. współpracy regionalnej, promocji gminy oraz pozyskiwania środków pomocowych
tel. (16) 628 50 46 w. 121
e-mail: promocja@laszki.eu
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Laszkach
tel.(16) 628 53 23
tel. (16) 628 53 02
tel. (16) 628 50 46 w. 122
e-mail: gzeas@laszki.eu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Pomoc Społeczna
tel.(16) 628 50 24
tel. (16) 628 50 46 w. 101
e-mail: gops@laszki.eu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia Rodzinne
tel. (16) 628 50 46 w. 103
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tel.(16) 628 50 16
tel. (16) 628 50 46 w. 104
e-mail: zwik@laszki.eu
Gminna Biblioteka Publiczna w Laszkach
tel.(16) 628 50 50