Menu WCAG
A
A
A
A

Informacje ogólne

Gmina Laszki położona jest w południowo - wschodniej części Polski, administracyjnie w województwie podkarpackim, we wschodniej części powiatu jarosławskiego. W skład gminy wchodzą sołectwa: Bobrówka, Bukowina, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci, Wietlin Wieś oraz Wysocko. Gmina zajmuje obszar 137,85 km2, zamieszkiwany przez ok. 7200 mieszkańców. Rozległość gminy jest wszak jedną z większych w województwie sprawia, że przeciętna gęstość zaludnienia nie jest wysoka kształtuje się na poziomie ok. 52 osób na km2.

 

Większość rozciągniętego na osi wschód zachód terytorium gminy leży z geograficznego punktu widzenia - na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, zachodnia część natomiast w Dolinie Dolnego Sanu - oba te mezoregiony stanowią część rozległej Kotliny Sandomierskiej. Krajobraz charakteryzuje się dominacją obszarów równinnych, urozmaicanych niekiedy niewielkimi wzniesieniami, z przewagą gruntów zajętych pod gospodarkę rolną - blisko 3/4 obszaru gminy Laszki to użytki rolne. Szczególnie typowe są obszary łąkowo pastwiskowe, zwłaszcza dla okolic samych Laszek i Bobrówki.

 

Położenie komunikacyjne Gminy Laszki jest korzystne. Bliskość drogi A4, w wieloletniej perspektywie autostrady, oraz drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław – Bełżec, a także drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej pozwala na bezkolizyjne dotarcie do Gminy. Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Munina – Bełżec, ze stacją kolejową w Bobrówce i przystankiem w Korzenicy.

 

Cennym urozmaiceniem są piękne lasy, głównie bory iglaste i bory mieszane króluje w nich sosna, niechętnie ustępująca miejsca dębom oraz brzozie, tudzież innym gatunkom. W lasach właśnie najczęściej spotkać możemy charakterystyczne ongiś zwierzęta zające, lisy czy wiewiórki. Ciekawostką jest występowanie bobrów, a wątpiących w ten fakt przekonać muszą bezsporne ślady ich bytności. Licznie reprezentowane są ptaki wróblowate, dzięcioły czy sikory, a nierzadko zaobserwować możemy budzącego podziw majestatycznym lotem jastrzębia.

 

Klimat jak w całym regionie jest umiarkowany, z silnymi cechami kontynentalnymi. Średnia roczna temperatura sięga 8°C, najzimniej jest w styczniu i lutym średnio 3°C, najcieplej w lipcu średnio 19°C. Piękno miejscowej fauny na pewno powiązane jest z faktem, że okres wegetacyjny w tych stronach należy do najdłuższych w skali całego kraju i sięga 225 dni. Rzadsze niż w wielu innych regionach są dni pochmurne a więc i mniej opadów więcej zaś zdecydowanie słońca.

 

Największą rzeką przepływającą przez obszar gminy, a konkretnie przez położone na zachodzie Wietlin i Wysocko - jest San przez wieki ważna droga handlowa. Rzeka jest dziś uregulowana i nie zagraża wylewami, w przeciwieństwie do drugiej ważnej rzeki Szkło uchodzącej do Sanu na rubieżach gminy. Stan wód Szkła notowany w Charytanach potrafi mieścić się w przedziale od 89 do 512 cm! Ujście Szkła do Sanu należy do najbardziej urokliwych zakątków gminy. Niegdyś na obszarze dzisiejszej gminy wiele było stałych zbiorników wodnych służących przede wszystkim jako stawy rybne dziś pozostały po nich głównie ślady. Wyjątkiem są tu malownicze jeziorka idealne do celów rekreacyjnych położone na północy gminy, w otoczeniu pięknych kompleksów leśnych.