Menu WCAG
A
A
A
A

Inicjatywy

Rada Sołecka wsi Laszki, Grantobiorca programu „Kultura Bliska” w ramach którego realizowano projekt pn. „Uporządkowanie, zabezpieczenie i upamiętnienie cmentarza przycerkiewnego greckokatolickiego w miejscowości Laszki” składa opis swojej inicjatywy.

W miesiącu kwietniu 2008 roku Rada Sołecka wsi Laszki, złożyła wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi – tytuł projektu „Uporządkowanie, zabezpieczenie i upamiętnienie cmentarza przycerkiewnego greckokatolickiego w miejscowości Laszki”. Projekt zakładał realizację następujących działań:

 • odkrzaczenie, uporządkowanie terenu cmentarza
 • częściowa niwelacja zniszczonej skarpy od strony zachodniej obsiew trawą
 • uporządkowanie nagrobków i grobów ziemnych
 • odnowienie krzyża z 1848 r. i jego otoczenia
 • ogrodzenie terenu cmentarza
 • wykonanie tablic informacyjnych
 • organizacja spotkania informacyjno – integracyjnego dawnych i obecnych mieszkańców miejscowości Laszki

W miesiącu maju 2008 r. Rada Sołecka Wsi Laszki przystąpiła do realizacji projektu.
W pierwszej kolejności odkrzaczono teren cmentarza, uporządkowano i odtworzono istniejące fundamenty i mury budowanej w latach 1937 – 1947 r. cerkwi p.w. Opieki Najświętszej Matki Bożej. W czasie prac porządkowych odnaleziono kamień węgielny położony pod budowę świątyni w 1937 r. (data na kamieniu). Kamień został ułożony, wmurowany na swoim poprzednim miejscu.
Po odkrzaczeniu terenu cmentarza, wykarczowano pnie, wyrównano teren i obsiano całość trawą. Nagrobki betonowe i groby ziemne zostały porządkowane. Zabezpieczono i uporządkowano nagrobek w którym spoczywa dwóch synów księdza Illja Makoveja , który był proboszczem parafii greckokatolickiej w Laszkach w latach 1903 – 1915.
W dalszej części przystąpiono do ogrodzenia cmentarza od strony zachodniej (od drogi gminnej). Ogrodzenie to wykonano z drewna świerkowego na długości 71mb.
Prace niefachowe przy odkrzaczeniu cmentarza, uporządkowaniu i odtworzeniu fundamentów i muru cerkwi, karczowaniu pni, wyrównaniu terenu, obsiew traw i grodzenie zostały wykonane społecznie – nieodpłatnie przez mieszkańców wsi Laszki, młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum w Laszkach.

W miesiącu czerwcu ze środków i materiałów otrzymanych od prywatnych sponsorów oraz przy dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi Laszki przystąpiono do odnowienia krzyża i jego otoczenia znajdującego się przy drodze powiatowej, posadowionego 160 lat temu (w roku 1848) z okazji zniesienia pańszczyzny.
W ramach odnowienia wykonano:

 • płytę betonową wokół krzyża,
 • odczyszczono i odmalowano krzyż,
 • naprawiono i pomalowano ogrodzenie wokół krzyża,
 • nasadzono kwiaty i drzewa ozdobne,
 • odwodniono teren obok krzyża,
 • wykonano dojście do krzyża poprzez ułożenie przepustów w rowie przydrożnym, wyłożono kostką brukową dojście do krzyża na długości 5,3 mb.

W miesiącu wrześniu po otrzymaniu dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi przystąpiono do dalszych prac. Wykonano ogrodzenie metalowe o długości 60 mb, któro zostało wmontowane, usadowione na cokole betonowym od drogi powiatowej.
Dokonano częściowej niwelacji skarpy od strony zachodniej na długości 55 mb. Skarpę zabezpieczono poprzez ułożenie płyt betonowych, które stanowiły własność Rady Sołeckiej wsi Laszki (koszty poniesione to wynajem koparki do niwelacji i ułożenia płyt).

W miesiącu listopadzie wykonano i wmontowano tablicę informacyjną w trzech językach (polskim, ukraińskim, angielskim), przedstawiającą – obrazującą historię wiernych obrządku greckokatolickiego zamieszkałych na terenie wsi Laszki.
Zorganizowane spotkanie informacyjne, obecnych mieszkańców wsi Laszki, którzy mieli największy udział w pracach związanych z uporządkowaniem cmentarza, krzyża. Na spotkaniu tym rozdano plakaty oraz listy jako podziękowanie za włożoną pracę.

W roku 2009 w miesiącu maju planuje się zorganizowanie wspólnej mszy z udziałem wiernych obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego – byłych i obecnych mieszkańców wsi Laszki celem poświęcenia wykonanych prac.
Rada Sołecka wsi Laszki jest bardzo dumna z wykonania projektu w realizację którego włożono bardzo dużo trudu i serca.

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”