Menu WCAG
A
A
A
A

Podatki

Urząd Gminy Laszki informuje osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r.
– wzór formularza deklaracji podatkowej na 2024 r. w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1104
- stawki podatkowe na rok 2024 w/g Uchwały Rady Gminy Laszki Nr XVII/160/2016 z dnia 25 listopada 2016 r./Dziennik Urz. Woj. Podkarp. z 07-12-2016 poz.3967/. /stawki jak w roku 2023/

2. Podatek rolny – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 r.
- wzór formularza deklaracji podatkowej na 2024 r. wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1105
- stawki podatkowe na rok 2024 wg Uchwały Rady Gminy Laszki Nr L/405/23 z dnia 28 listopada 2023 r./Dziennik Urz. Woj. Podkarp. z 06-12-2023 poz.5471 tj.80,00 zł. za 1q x 2.5 dt = 200,00 zł. za 1 ha przel.

3. Podatek leśny – złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 r.
- wzór formularza deklaracji podatkowej na 2024 r. wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 1126
- stawka podatku leśnego w/g GUS na rok 2024 r. wynosi 72,0346 zł.

UWAGA: W związku z tym iż na terenie całej gminie Laszki w roku 2018 Operatem pomiarowym przeprowadzona została regulacja i modernizacja gruntów i budynków proszę o składanie deklaracji na rok 2023 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Zgodnie z art.63 par.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1540 ze zm.) łączne kwoty podatków w deklaracjach zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób , że końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Naliczony podatek należy przesłać na konto:
BS ŻURAWICA O/LASZKI 94 9113 1043 0000 0000 0013 0019

Obowiązujące wzory formularzy oraz stawki podatkowe

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej