Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki - stan na 30.06.2023 r.

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 160 szt.
- liczba zawartych umów – 128 szt.;
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone) - 52 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 064 956,73 PLN
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane) - 92 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 749 827,82 PLN.