Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu, w terminie wskazanym w zał. Nr 2 do umowy (pkt.4).

Oświadczenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki, listownie na adres: Urząd Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki, z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie- Granty PPGR” lub poprzez elektroniczną platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym..

Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu, w razie jego braku do pobrania poniżej.

Informacje pod nr telefonu: 166285046, wew. 120

Załączniki:

Wzór oświadczenia