Menu WCAG
A
A
A
A

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki
Cele projektu: Poprawa standardu energetycznego budynków objętych planowaną inwestycją, stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach, obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Planowane efekty: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 802,91 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1 942,95 GJ/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 652,83 kWh/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.8,63 MWht/rok
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 1 335 213,09 tony ekw. CO2
Wartość projektu: 2.574.874,19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.741.333,24 PLN