Menu WCAG
A
A
A
A

Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym

"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020