Menu WCAG
A
A
A
A

Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki

"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020