Menu WCAG
A
A
A
A

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli

Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli
Cele projektu: Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego aglomeracji Laszki, poprzez rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchli, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów.
Planowane efekty: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 9,92 km
Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków 1 szt
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 4 000 RLM
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 000 RLM
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 2 000 RLM
Wartość projektu: 10 326 575,97 PLN
Wkład Funduszy UE: 7 136 251,67