Menu WCAG
A
A
A
A

Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły w Wysocku na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich

Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły w Wysocku na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich

Cel operacji: Rozwój potencjału turystycznego Gminy Laszki poprzez utworzenie ogólnodostępnej Izby Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich w Wysocku, jako infrastruktury turystycznej terytorialnie związanej z rybactwem

Beneficjent: Gmina Laszki

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”