Menu WCAG
A
A
A
A

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach

"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach, mająca na celu poprawę warunków do organizowania i uczestnictwa mieszkańców wsi Charytany w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020