Menu WCAG
A
A
A
A

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki

"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki,, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym oraz łączników Bukowina - Miękisz Nowy i Miękisz Nowy - Miękisz Stary na odcinku 13,52 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020