Menu WCAG
A
A
A
A

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II cz. 2

"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II cz. 2, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym etap II cz. 2 na odcinku 5,863 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020