Menu WCAG
A
A
A
A

Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko

"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020