Menu WCAG
A
A
A
A

Tuchla

Wieś Tuchla leży w południowo-wschodniej części Gminy Laszki. Geograficznie należy do Kotliny Sandomierskiej, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Garbu Jaworowskiego, częściowo także do Doliny rzeki Szkło. Przez wieś przepływa potok Grodzisko. Część wsi Tuchla, wysunięta na południe jest oznaczona jako Tuchla-Osada.

Tuchla zajmuje powierzchnię 13,97 km2, licząc 365 mieszkańców, z czego samą Tuchlę zamieszkuje 236 osób, natomiast Tucholę-Osadę - 129. Teren wsi nad rzeką Szkło jest równinny, średnio 180 - 225 m. n.p.m., a w części zachodniej i północno-wschodniej wieś poprzecinana jest wzniesieniami. Gleby należą do gleb lekkich i średnich, niezbyt urodzajnych. Powierzchnia mienia wiejskiego liczy ogółem 59,69 ha, z czego pastwiska zajmują powierzchnię 50,89 ha, a lasy i grunty zalesione – 8,80 ha.

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana jest w pierwszych latach XVII w. Najprawdopodobniej powstała ona, podobnie jak Czerniawka, w granicach dóbr Miękiskich, głównie na gruntach zajętych dotąd przez lasy.

W latach 1945 -1947, w ramach wysiedleń ludności ukraińskiej, część mieszkańców wsi Tuchla została wysiedlona na tereny Ukrainy oraz na ziemie północnej i zachodniej Polski. Na ich miejsce zasiedlono mieszkańców ze wschodu oraz z okolic Rzeszowa.
Na opuszczonych gruntach utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne – aktualnie Tuchla Osada. Obecnie tereny dawnego Gospodarstwa są dzierżawione przez osobę prywatną.

Gospodarstwa rolne we wsi Tuchla, o średniej pow. ok 7 ha, należą do największych w Gminie Laszki, największe z nich osiągają nawet 100 ha. Na terenie wsi znajdują się złoża piasku i gliny.

Zabytki sołectwa Tuchla:

  • Kapliczka przy drodze powiatowej w kierunku Miękisza Starego
  • Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej
  • Nasyp torowy „ruski” z budowlami inżynieryjnymi z 1941 r.
  • Domy drewniane nr 27, 28,30.
  • Krzyże przydrożne.