Menu WCAG
A
A
A
A

Wietlin

Sołectwo Wietlin leży w zachodniej części Gminy Laszki. Geograficznie należy do Kotliny Sandomierskiej i Doliny Sanu. Rzeka San jest zachodnią granicą Gminy Laszki. Przez teren wsi przepływa potok Kotwica oraz zlokalizowane jest stare koryto rzeki Szkło.
Sołectwo Wietlin zajmuje powierzchnię 13,6 km2, zamieszkuje ją 976 osób. Teren równinny, ok. 172-185 m. n.p.m. Gleby w sołectwie należą do gleb dobrych i bardzo dobrych – iły, mady. Mienie wiejskie zajmuje powierzchnię 96,68 ha. Tereny przy rzece Szkło są terenami zasobnymi w żwir i piasek. Przy rzece zlokalizowane są stawy po wyrobiskach żwiru.
W obrębie sołectwa Wietlin funkcjonowało w przeszłości Państwowe Gospodarstwo Rolne, które dzisiaj funkcjonuje jako samodzielne sołectwo – Wietlin Osada.

Wieś Wietlin leży w odległości 10 km od miasta powiatowego Jarosław. Najstarsze ślady człowieka na terenie sołectwa Wietlin pochodzą z paleolitu. Najstarsze udokumentowane ślady ludzkie pochodzą z okresu kultury łużyckiej. Pierwsza informacja źródłowa o Wetlinie pochodzi z roku 1387. zapis ten znalazł się w akcie nadania Jarosławszczyzny Janowi z Tarnowa. W 1593 roku właścicielka Wietlina została Anna Ostrogska. Od 1630 roku działalność prowadził folwark „Dresing” (obecnie wieś Wietlin Pierwszy). Po śmierci księżnej Anny Wietlin dostał się w posiadanie rodziny Zamoyskich (właścicieli Wysocka) i przechodzi wraz z całym kluczem Wysockim w kolejne ręce: Sieniawskich, Czartoryskich, by znów powrócić do Zamoyskich. W latach 1819-1826 wybudowana została cerkiew grecko-katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W latach I wojny światowej przez sołectwo dwukrotnie przechodził front – w 1914 a następnie 1915 roku.
Od jesieni 1918 roku sołectwo znalazło się w granicach odrodzonego Państwa Polskiego, był to koniec zaboru austriackiego. Okres II wojny światowej był nowym rozdziałem w dziejach mieszkańców sołectwa, oddziały niemieckie wkroczyły do Wietlina 11 września 1939 roku. Pod koniec września do wsi wkroczyła Armia Czerwona, a granica z Niemcami przebiegała na linii rzeki San. W styczniu 1940 roku Wietlin znalazł się w granicach administracyjnych nowoutworzonego Rejonu Laszkowskiego, z siedziba w Laszkach. 10 lutego 1940 roku Sowieci wysiedlili z kolonii „Dresina” 12 rodzin, które następnie przesiedlono do miejscowości Biały Jar na Syberii. W 1941 roku z sołectwa Wietlin na Besarabie przesiedlono tzw. „kułaków”.
W końcu lipca 1944 roku Armia Czerwona opanowała ziemię jarosławską, na południe od Wietlina Sowieci ulokowali lotnisko wojskowe. Do roku 1947 z Wietlina wysiedlono ludność narodowości ukraińskiej a część z nich, na tereny dzisiejszej Ukrainy, pozostałych na ziemie zachodniej i północnej Polski.

Zabytki sołectwa Wietlin:

  • Cerkiew grecko-katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – obecnie kościół parafialny rzymsko-katolicki. Cerkiew murowana powstała w 1819 roku, w latach 70-tych XX wieku gruntownie wyremontowana. W skład zespołu wchodzi drewniana dzwonnica z XVIII wieku oraz murowane ogrodzenie.
  • Drewniane zabytkowe domy: nr 19 i 71
  • Kaplica słupowa (naprzeciw cerkwi) upamiętniająca zniesienie pańszczyzny w 1848 roku.
  • Najstarsze nagrobki na cmentarzu parafialnym
  • Kaplica słupowa na cmentarzu
  • Kaplica słupowa przy drodze do Wietlina Osady
  • Kaplica słupowa przy drodze do rzeki San
  • Krzyże i figurki przydrożne
  • Ruiny młyna wodnego przy starorzeczu rzeki Szkło
  • Kaplica katolicka tzw. Ochronka