Menu WCAG
A
A
A
A

Charytany

Wieś Charytany leży w południowej części Gminy Laszki. Geograficznie należy do Kotliny Sandomierskiej, do Doliny rzek San i Szkło. Przez wieś przepływa rzeka Szkło. Południową granicą wsi Charytany jest las Dąbrowa.
Wieś Charytany zajmuje powierzchnie 8,53 km2, zamieszkuje ją 367 osób. Tereny sołectwa są równinne, a gleby należą do gleb lekkich, piaszczystych, a w dolinie rzeki - do żyznych. Powierzchnia mienia wiejskiego liczy ogółem 45,75 ha, w tym 32,45 ha pastwisk i 13,3 ha lasów i gruntów zalesionych. W skład wsi Charytany wchodzi kilka przysiółków: Zofiówka, Babiaki, Zamiśnie.

Charytany, jako jeden z przysiółków Laszek, wymieniane są po raz pierwszy na przełomie lat 70-tych i 80-tych XIX wieku. W latach 1941-1945 duża grupa mieszkańców wsi została deportowana przez władze sowieckie na Syberię. Część z nich nigdy nie wróciła do rodzinnych domów. Po 1944 r. na terenach miejscowości Charytany, w miejsce wysiedlonych osób narodowości ukraińskiej, zasiedlono nowych mieszkańców. Na opuszczonych ziemiach utworzono Rolniczy Zespół Spółdzielczy, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Zabytki sołectwa Charytany:

  • ruiny starego młyna wodnego "Babiaki" z elementami śluzy wodnej na rzece Szkło.
  • Zabytkowa resztówka po majątku Zamoyskich "Folwark" z okazałymi dębami.
  • Krzyż/kapliczka przy drodze powiatowej w lesie Dąbrowa.
  • Domy drewniane z przełomu XIX/XX w. (nr 158, 164, 255, 288, 297, 309, 319, 333)
  • Most "Ostaszewskiego" na rzece Szkło - w stanie ruiny
  • Wzgórze za wsią "Horodysko", prawdopodobne miejsce usytuowania grodziska na szlaku do Lwowa.