Menu WCAG
A
A
A
A

Czerniawka

Wieś Czerniawka leży w północno-wschodniej części Gminy Laszki. Geograficznie należy do Kotliny Sandomierskiej, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Garbu Jaworowskiego.
Przez wieś przepływa potok, który jest dopływem Lubaczówki. Miejscowość jest otoczona z trzech stron lasami należącymi do Nadleśnictwa Radymno.
Czerniawka zajmuje powierzchnię 6,69 km2, licząc 165 mieszkańców. Teren wsi jest równinny, średnio 220 m. n.p.m.; gleby należą do gleb lekkich, piaszczystych, słabo urodzajnych. Wieś Czerniawka zaliczana jest do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). W Lasach Państwowych Leśnictwa Czerniawka zlokalizowane są dawne stawy hodowlane Zamoyskich – obecnie kryjówka bobrów i miejsca poboru wody w stawie. Powierzchnia mienia wiejskiego liczy ogółem 55,86 ha, z czego pastwiska zajmują powierzchnię 27,86 ha, a lasy i grunty zalesione – 28 ha

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana jest jako Czarnawka w roku 1601. Najprawdopodobniej powstała ona, podobnie jak Tuchla, w granicach dóbr Miękiskich, głównie na gruntach zajętych dotąd przez lasy.
Obecnie we wsi Czerniawka funkcjonują tylko gospodarstwa rodzinne o średniej pow. 5,0 ha.

Zabytki sołectwa Czerniawka:

  • Kapliczka murowana przy drodze powiatowej Korzenica – Nowa Grobla
  • Pamiątkowy obelisk ku czci ofiar wojny
  • Pamiątkowy krzyż „u Jana”