Menu WCAG
A
A
A
A

Miękisz Nowy

Wieś Miękisz Nowy leży w środkowo-wschodniej części Gminy Laszki, na skraju doliny Sanu i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Sąsiedzi sołectwa to miejscowości Tuchla (od wschodu), Miękisz Stary i Korzenica (od zachodu) oraz Czerniawka. Wieś położona jest na równinie, średnio 210 m. n.p.m., najwyższe wzniesienie to 230 m. n.p.m. Sołectwo zajmuje powierzchnię 14,43 km2. W części wschodniej i północnej zlokalizowane są tereny leśne, z przewagą sosny i buka. Sołectwo zamieszkuje 688 mieszkańców.

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana jest jako „Miękisz Antigua et Nowa”. w roku 1511. Można jednak przypuszczać, że jej rodowód jest starszy, być może nawet sięga wieku XIV, oczywiście nie jako Miękisz Nowy, ale osada o innej nazwie. Pod koniec wieku XVI wzmiankowany jest Miękisz (dzisiaj Stary) a obok niego Wola Miękiska. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska właściciela – niejakiego Miękiskiego lub Miękickiego. Dokładna data założenia wsi nie jest możliwa do ustalenia. Najbardziej prawdopodobne jest to , że był to wiek XVI, czyli około 400 lat temu. Przez Miękisz Nowy prowadziła ważna droga z Jarosławia do Lwowa.

Z inicjatywy księcia Adama Czartoryskiego i na podstawie dokumentu erekcyjnego z dnia 27 lutego 1753 roku powstała w Miękiszu Nowym Parafia grecko-katolicka, znajdowała się ona w centrum wsi, w okolicach dzisiejszego boiska sportowego. Do dnia dzisiejszego pozostał cmentarz. Zachowały się jeszcze pomniki nagrobne. Z napisów na pomnikach można się dowiedzieć, że grzebano tutaj zmarłych w latach 1872 – 1940, a może i później, ponieważ niektóre nagrobki wyglądają na młodsze.

Zabytki sołectwa Miękisz Nowy:

  • Drewniany kościół katolicki p.w. MB Śnieżnej.
  • Kaplica
  • Cmentarz grecko-katolicki z historycznymi nagrobkami
  • Przydrożne krzyże
  • Domy drewniane
  • Odcinki torów z okresu 1939 – 1941 z elementami budowli inżynierskich