Menu WCAG
A
A
A
A

Wietlin Pierwszy

Sołectwo Wietlin Pierwszy leży w północno - zachodniej części Gminy Laszki. Geograficznie należy do Kotliny Sandomierskiej i Doliny Sanu. Tereny sołectwa sąsiadują ze starorzeczem rzeki Szkło. Przez sołectwo przepływa potok Motwica.
Wietlin Pierwszy zajmuje powierzchnie 7,29 km2, zamieszkane przez 152 osoby. Teren równinny, ok. 180 m. n.p.m. Gleby w sołectwie należą do gleb dobrych i bardzo dobrych – są to iły i mady.
Sołectwo Wietlin Pierwszy w całości zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych Wysocko – Bobrówka i Wietlin Pierwszy – Wietlin Trzeci.

Sołectwo Wietlin Pierwszy powstało na bazie majątku „Dresina”, należącego wówczas do rodziny Zamoyskich. Majątek „Dresina” wchodził w skład klucza Wysockiego aż do lat dwudziestych XX wieku, kiedy to, w wyniku parcelacji, powstała kolonia i wieś Dresina. Obecnie o tym, że była tam osada świadczą drzewa owocowe i resztki fundamentów. Wieś zniszczona, najpierw w wyniku deportacji jej mieszkańców na Syberię przez władze sowieckie, reszty dokonała pożoga II wojny światowej. Obecne sołectwo wykształciło się z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, powstałej na przełomie lat 40-tych i 50-tych ubiegłego stulecia.

W kolejnych dziesięcioleciach losy sołectwa były ściśle związane z rozwojem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, taki stan trwał aż do lat 90-tych, kiedy to RSP uległa likwidacji. Obecnie na terenie dawnej RSP działalność prowadzi AIT (American Infrastructure Technologies) - spółka z udziałem kapitału zagranicznego.

Zabytki sołectwa Wietlin Pierwszy:

  • Aleja Lipowa z czasów Jana II Sobieskiego, zlokalizowana wzdłuż starorzecza rzeki Szkło, ciągnąca się od Wysocka do Wietlina Trzeciego.
  • Spichlerz zbożowy z czasów majątku „Dresina”, pamiętający czasy hrabiego Zamoyskiego
  • Tereny wysiedlonej wsi Dresina.
  • Tereny byłego lotniska sowieckiego z czasów II wojny światowej.
  • Nasyp ziemny, kolejowy z okresu II wojny światowej