Menu WCAG
A
A
A
A

Wietlin Osada

Sołectwo Wietlin Osada leży w północno - zachodniej części Gminy Laszki. Geograficznie należy do Kotliny Sandomierskiej i Doliny Sanu, część wsi graniczącą z wsią Makowsko możemy zaliczyć do Płaskowyżu Tarnogrodzkiego – Garb Jaworowski. Granica wsi od strony Makowska jest linia kolejowa Munina – Bełżec.
Wieś Wietlin Osada zajmuje powierzchnie 0,24 km2, zamieszkane przez 129 osób. Teren równinny, lekko pofałdowany, ok. 175 - 220 m. n.p.m. Gleby w sołectwie należą do gleb urodzajnych i średnio-urodzajnych.

Teren wsi Wietlin Osada od najwcześniejszych lat należał do wsi Wietlin i jego losy są ściśle związane z dziejami Wietlina. Historie własną wieś rozpoczęła od momentu powstania Państwowego Gospodarstwa Rolnego, które zorganizowano na bazie gruntów folwarku Zamoyskich oraz gruntów pozostawionych przez wysiedloną w latach 1944-1947 ludność. Z czasem wybudowano bloki mieszkalne dla pracowników PGR-u, które następnie przekształcono w Stacje Hodowli Roślin i w takim stanie organizacyjnym przetrwało do okresu przemian społeczno – polityczno - gospodarczych, jakie zaszły w naszej ojczyźnie na przełomie lat 80-tych i 90-tych.

Obecnie w dawnym Gospodarstwie Rolnym gospodaruje prywatny przedsiębiorca, prowadzący hodowlę bydła. Bloki mieszkalne i budynki gospodarcze zostały sprywatyzowane – kupili je byli pracownicy Gospodarstwa oraz ludzie spoza miejscowości Wietlin Osada. Wieś Wietlin Osada, jako popegeerowskie osiedle, boryka się z problemami typowymi dla tego typu jednostek osadniczych.
Prawa samodzielnego sołectwa miejscowość uzyskała w 2005 r. , stało się to na wniosek mieszkańców i na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy w Laszkach.

Zabytki sołectwa Wietlin Osada:

  • Kapliczka słupowa zlokalizowana od strony miejscowości Makowisko
  • Budynki inwentarskie po byłym folwarku