Menu WCAG
A
A
A
A

Wietlin Trzeci

Sołectwo Wietlin Trzeci leży w północno - zachodniej części Gminy Laszki. Geograficznie należy do Kotliny Sandomierskiej i Doliny Sanu. Przez sołectwo przepływa Potok Laszkowski, starorzecze rzeki Szkło oraz potok Motwica.
Wietlin Trzeci zajmuje powierzchnie 6,64 km2, zamieszkane przez 306 osoby. Teren równinny, lekko pofałdowany, ok. 180 - 200 m. n.p.m. Gleby w sołectwie należą do gleb średnich i dobrych – są to gleby pyłowo – ilaste, iły i mady. Wzdłuż potoku Motwica tereny są stale narażone na podtopienia.

Sołectwo Wietlin Trzeci powstało jako wieś spółdzielcza, w całości zasiedlana po okresie II wojny światowej na gruntach folwarcznych hrabiów Zamoyskich wokół klasztoru w Moszczanach. Od tamtego momentu dzieje sołectwa są ściśle związane z dziejami Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i klasztoru.
Początki klasztoru sięgają lat 20-tych XVIII wieku. Klasztor powstał dzięki fundacji księżnej Marii Wirtemberskiej, córce Izabeli i Adama Czartoryskich a ówczesnej właścicielce klucza Wysockiego. Siostry Miłosierdzia objęły klasztor i gospodarza tam do dzisiaj prowadząc Dom Pomocy Społecznej.
Spółdzielnia Produkcyjna Wietlin Trzeci powstała na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX wieku na gruntach folwarku Zamoyskich.

Zabytki sołectwa Wietlin Trzeci:

  • Aleja Lipowa z czasów Jana III Sobieskiego, prowadząca od Pałacu w Wysocku do klasztoru w Moszczanach
  • Aleja Jesionowa prowadząca od klasztoru w Moszczanach do kościoła w Laszkach
  • Magazyny zbożowe RSP – pozostałości po koszarach Armii Czerwonej.
  • Nagrobek z okresu I wojny światowej na tutejszym cmentarzu.
  • Wał ziemny torowiska niemieckiego z okresu II wojny światowej
  • Budynek tzw. „czworaków” obok klasztoru w Moszczanach
  • Prywatne magazyny zbożowe – dawne koszary Armii Czerwonej